هیچ تضمینی خرید گیفت کارت اپل پایان دوره Brexit backstop وجود ندارد | گیفت کارت
نخست وزیر حاضر نشد تضمین کند که پیشنهادی Brexit خود را در دسامبر ۲۰۲۱ به پایان برساند، با وجود آنکه تاریخ مذکور در انتظار اعلامیه مذکور ساخت اپل آیدی .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*