ورزشکار پس خرید گیفت کارت اپل نژادپرست و # ۰۳۹؛ آسیب دید. حمله | گیفت کارت
دولت ایتالیا پس خرید گیفت کارت اپل یک مدافع سیاه پوست در آخرین روز تقریبا ده تن خرید گیفت کارت اپل حملات نژادپرستانه مظنون، پس خرید گیفت کارت اپل مداخله دولت ضد مهاجر، مجروح شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*