وزیر اسبق اسپانیا در رأی عدم اعتماد به سر می برد | گیفت کارت
نخست وزیر اسپانیا پس خرید گیفت کارت اپل یک رسوایی فساد به رأی عدم اعتماد پرداخت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*