وزیر سابق امور خارجه | گیفت کارت
وزیر سابق امور ایران، گفت که جنگ میان احزاب خرید گیفت کارت اپل جناح در این کشور "سم مرگبار" ساخت اپل آیدی که آن را تضعیف می کند. سیاست خارجی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*