وزیر هشدار به سازمان های خیریه پس خرید گیفت کارت اپل ادعای آکسفام | گیفت کارت
خیریه هایی که به طور کامل با مقامات در ارتباط با مسائل امنیتی همکاری نمی کنند، منابع مالی خود را خرید گیفت کارت اپل بین خواهند برد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*