ونیز گیتس را برای محدود کردن تعداد توریست ها نصب می کند | گیفت کارت
ونیز گیت های موقتی را در انتهای دو پل نصب کرده ساخت اپل آیدی تا گردشگران را خرید گیفت کارت اپل بین ببرد، اگر تعداد آنها زیاد خرید گیفت کارت پلی استیشن.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*