وکیل او می گوید: "پرستار مواد مخدر مکزیک، ال چپو یک مقصر است"، دادگاه گفت: " | گیفت کارت"
دروغین دروغین دروغین "ال چپو" Guzman یک سرزنش برای رهبر واقعی کارتل مواد مخدر مکزیک ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*