ویدیو نشان می دهد که سربازان اسرائیلی شورش فلسطینی ها را تشویق می کنند | گیفت کارت
ویدیوئی که نشان می دهد تیراندازان اسرائیلی بعد خرید گیفت کارت اپل تیراندازی مردمی فلسطینی در مرز غزه ظاهر شده اند خرید گیفت کارت اپل باعث خشم خرید گیفت کارت اپل غضب شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*