ویروس کشنده مرگبار می تواند به انسان پرش کند | گیفت کارت
یک ویروس کشنده کشنده که شباهت به سارس را نشان می دهد می تواند به انسان برود.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*