ویزای جدید برای کاستن فقدان برداشت انگلیس | گیفت کارت

[ad_1]


کشاورزان بریتانیایی سبب می شوند که تا ۲۵۰۰ مهاجر در سال به استخدام برای کاهش کمبود نیروی کار کمک کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*