ویزای جدید برای کاستن فقدان برداشت انگلیس | گیفت کارت
کشاورزان بریتانیایی سبب می شوند که تا ۲۵۰۰ مهاجر در سال به استخدام برای کاهش کمبود نیروی کار کمک کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*