وینشتاین دختر ۱۶ ساله را مورد تجاوز قرار داد، ادعای دعوی قضایی | گیفت کارت
دعوی دعوی علیه هاروی وینشتاین، که اخیرا گسترش یافته ساخت اپل آیدی، خرید گیفت کارت اپل افراد خرید گیفت کارت اپل شرکتهای اطرافش، مأمور سابق حمله خرید گیفت کارت اپل مزاحمت ۱۶ ساله -پیردختر.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*