پادشاه سابق بلژیک روزی ۴ کیلوگرم در روز به جرم تست paternity DNA اتخاذ می کند | گیفت کارت
پادشاه سابق آلبرت دوم بلژیک در صورتی که همچنان خود را رد کند، با جریمه روزانه € ۵۰۰۰ (£ ۴،۳۷۰) تهدید می خرید گیفت کارت پلی استیشن برای گرفتن تست paternity DNA.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*