پادشاه که کشور خود را با دعوی حقوقی تغییر نام داد، | گیفت کارت
یک پادشاه آفریقایی که نام خود را بدون هشدار یا مشاوره تغییر نام داد، با چالش قانونی مواجه ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*