پارک های تمیز کلاغ ها را برای برداشتن بستر خود می کوبد | گیفت کارت |

پارک های تمیز کلاغ ها را برای برداشتن بستر خود می کوبد | گیفت کارت
یک پارک تاریخی تاریخی در فرانسه، شش کلاغ را برای برداشتن انتهای سیگار خرید گیفت کارت اپل زباله در تلاش برای تمیز نگه داشتنش آموزش می دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*