پاریس برای تحقیقات در مورد اتهامات تجاوز جنسی مرتبط با پرونده اپشتین | گیفت کارت
دادستان کل در پاریس تحقیق در مورد تجاوز به افراد خردسال خرید گیفت کارت اپل سایر اتهامات مربوط به پرونده جفری اپشتین را آغاز می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*