پاناما مقاله هایی را که پس خرید گیفت کارت اپل حمله سایبری بسته است، می گوید | گیفت کارت
موساک فونسکا، شرکتی که در ریشه رسوایی مقاله پاناما ساخت اپل آیدی، توقف عملیات پس خرید گیفت کارت اپل تخریب اطلاعات ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*