پاپ فرانسیس می گوید: سقط جنین مانند استخدام یک مهاجم است، می گوید: پاپ | گیفت کارت
سقط جنین مانند "استخدام یک مهاجم" ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*