پاپ قول می دهد تا در مورد سوء استفاده خرید گیفت کارت اپل کودکان در کلیسای کاتولیک قسم خورد | گیفت کارت

[ad_1]


پاپ فرانسیس قول داده ساخت اپل آیدی که در پایان نشست مبارزه با پدیوفیلیا با "بد" سوء استفاده خرید گیفت کارت اپل جنس کودک در کلیسای کاتولیک مقابله کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*