پاپ نشان می دهد که چرا او خرید گیفت کارت اپل اجازه دادن به مردم بوسه حلقه خود را | گیفت کارت
پاپ فرانسیس نشان داد که چرا او دست خود را خرید گیفت کارت اپل دست داده ساخت اپل آیدی، هنگامی که ده ها تن خرید گیفت کارت اپل مردم در این هفته به رختخواب خود را دراز بکشید.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*