پاپ کاپیتال مصر، ترک زمانه و # ۰۳۹؛ فیس بوک | گیفت کارت
رئیس کلیسای قبطی مصر، صفحه فیس بوک خود را تعطیل کرده خرید گیفت کارت اپل گفته ساخت اپل آیدی که این سایت به عنوان "اتلاف وقت" خرید گیفت کارت اپل سایت خارج شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*