پایان جاده: VW برای متوقف ساختن سوسک | گیفت کارت
فولکس واگن تولید بتل ها را در سال ۲۰۱۹ متوقف خواهد کرد، خرید گیفت کارت اپل انتهای جاده را برای یکی خرید گیفت کارت اپل محبوب ترین اتومبیل های جهان متوقف می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*