پرستار آلمانی اعلام کرد ۱۰۰ بیمار را کشته است. | گیفت کارت
یک پرستار آلمانی روز اول بازجویی خود را در مراقبت خرید گیفت کارت اپل ۱۰۰ بیمار بستری کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*