پسرانی که با پایه پروتز جدید رقص می کنند، می گوید که این عکسبرداری است | گیفت کارت
یک پسر شش ساله افغان که در فیلم نشان داده شده ساخت اپل آیدی نشان می دهد که او با پای مصنوعی جدید خود رقصیده ساخت اپل آیدی، برای صلح در کشور ویرانگر جنگ.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*