پسری که توسط شیر کوه در بیرون خانه اش گاز گرفته است | گیفت کارت
پسری توسط شیر کوهستانی در کلرادو گاز گرفته شده ساخت اپل آیدی – سومین حمله در سال جاری در ایالت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*