پسر عموی اسکریپال خرید گیفت کارت اپل ویزای انگلیس رد کرد زیرا ادعا کرد که جفتش مسمومیت غذایی است و | گیفت کارت
پسر عموی یولیا اسکریپال خرید گیفت کارت اپل ویزا برای ورود به بریتانیا خرید گیفت کارت اپل بازدید خرید گیفت کارت اپل بستگانش در بیمارستان منطقه سلسریوری رد شده ساخت اپل آیدی .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*