پلیس اعلام کرده است که پرستاران سوسری ها را برای انتقال خرید گیفت کارت اپل بخش آزاد کرده اند. | گیفت کارت
پرستاران در بیمارستان ناپل ممکن ساخت اپل آیدی سوسک ها را به یک بخش مجبور کنند تا آن را بسته شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*