پلیس ایتالیا در ۲۵ سال بزرگترین حمل و نقل کوکائین را تصاحب کرده است. | گیفت کارت
پلیس ایتالیا حدود دو تن خرید گیفت کارت اپل کوکائین را در دو محموله به دست آورده ساخت اپل آیدی. این رقم در ۲۵ سال گذشته به بزرگ ترین کالاهای مواد مخدر کشف شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*