پلیس برای اولین بار خرید گیفت کارت اپل تانک های ضد آب علیه معترضین هنگ کنگ استفاده می کند | گیفت کارت
پلیس هنگ کنگ برای اولین بار در یک روز مستقیم تظاهرات خرید گیفت کارت اپل توپ آب علیه معترضین ضد دولت استفاده کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*