پلیس ترسهای جدی دارد. برای گمشده انگلیسی بریتانیایی | گیفت کارت
پلیس نیوزیلند می گوید که آنها "ترسهای جدی" را برای امنیت یک کوهنوردی بریتانیایی که در کشور گم شده ساخت اپل آیدی، ترسانده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*