پلیس ترور بعد خرید گیفت کارت اپل آتش گرفتن "آرماگدون" | گیفت کارت
حداقل ۸۰ نفر در حال حاضر تایید می شوند که در آتشسوزی هایی که بسیاری خرید گیفت کارت اپل یونان را خراب کرده اند، به عنوان پلیس ضد تروریست مورد بررسی قرار گرفته ساخت اپل آیدی. آغاز شده اند عمدا


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*