پلیس تهدید کرده است که در هنگام مصاحبه، دهان مظنون را در زندان قرار دهد. | گیفت کارت
یک مظنون با داشتن یک مار زندگی می کند که در دهان او در بازجویی پلیس در اندونزی تهدید شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*