پلیس در راننده تسلا را متوقف می کند که در هنگام استفاده خرید گیفت کارت اپل اتوپیوات به خواب رفته است. | گیفت کارت
پلیس هلند می گوید که یک راننده تسلا را متوقف کرد پس خرید گیفت کارت اپل اینکه به نظر می رسید در حین استفاده خرید گیفت کارت اپل ماشین به خواب رفته ساخت اپل آیدی ویژگی Autopilot.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*