پلیس شلیک و # ۰۳۹؛ مرد در کلیسا برلین برلین | گیفت کارت
پلیس آلمان یک مرد را به قتل رساند که در اطراف کلیسای برلین با یک چاقو به هم ریخته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*