پلیس هلندی مسئول تیراندازی جمعی در بازار است | گیفت کارت
پلیس هلندی مسئول تیراندازی تظاهرات ساخت اپل آیدی؛ زیرا قاتل هرگز مجوز سلاح گرم را نپذیرفته ساخت اپل آیدی، دادگاه حکم کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*