پلیس کنیا تاکید کرده است که ۲۰ نفر به عنوان انفجار سنی در کنیا کشته شده اند | گیفت کارت
یک انبار در کنیا کشته شده ساخت اپل آیدی که حداقل ۲۰ نفر کشته خرید گیفت کارت اپل باعث ویرانی عمیق خرید گیفت کارت اپل عمر ملک شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*