پلیس گفت که یک مرد دانمارکی پس خرید گیفت کارت اپل ضربه زدن به گودال توسط یک چادر فلزی پروازی که توسط باد طوفانی بوجود آمده است، مردی کشته شده است. | گیفت کارت
نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*