پل مانافورت با بیش خرید گیفت کارت اپل ۱۹ سال به دنیا آمده است. در زندان | گیفت کارت
پل مانیفورت، رئیس پیشین کمپانی دونالد تروپ، می تواند بیش خرید گیفت کارت اپل ۱۹ سال زندان را پس خرید گیفت کارت اپل اینکه به اتهام تقلب مالیات خرید گیفت کارت اپل اتهامات بانک محکوم شد، صرف کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*