پناهجویان نشان میدهند که آنها پیرو خیانتکارانه به انگلستان هستند. | گیفت کارت
شمار مهاجرانی که زندگی خود را برای عبور خرید گیفت کارت اپل کانال های انگلیسی خرید گیفت کارت اپل فرانسه به خطر می اندازند، بسیاری خرید گیفت کارت اپل سوالات را مطرح کرده اند – به ویژه اینکه چرا مردم در معرض خطر امنیت قرار دارند سرزمین اصلی اروپا برای رسیدن به انگلیس؟


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*