پنج تن خرید گیفت کارت اپل ماموران و ماموران زخمی شده در تیراندازی جمعی در نزدیکی شیکاگو | گیفت کارت
یک مرد مسلح، پنج نفر را کشت خرید گیفت کارت اپل پنج تن خرید گیفت کارت اپل افسران پلیس را در یک انبار در نزدیکی شیکاگو زخمی کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*