پورتوریکو می گوید 1400 تن در اثر طوفان جان سپردند | گیفت کارت |

پورتوریکو می گوید ۱۴۰۰ تن در اثر طوفان جان سپردند | گیفت کارت
با توجه به تعداد تلفات تایید شده در سال ۶۴ منجمد، پورتوریکو تخمین زده ساخت اپل آیدی که بیش خرید گیفت کارت اپل ۱۴۰۰ نفر توسط طوفان ماریا کشته شده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*