چشم انداز جهانی انکار کارکنان مورد بهره برداری قرار دادن قربانیان هائیتی | گیفت کارت
خیریه دولتی چشم انداز جهانی اتهامات مربوط به کارمندان خود را که خرید گیفت کارت اپل بهره وری مجدد خرید گیفت کارت اپل دست اندرکاران زمین لرزه هائیتی استفاده کرده اند، انکار کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*