چندین نفر به دلیل انفجار نشت گاز در مرکز پاریس | گیفت کارت
یک پلیس گفته ساخت اپل آیدی که انفجار بمب در مرکز پاریس گزارش شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*