چین ادعا می کند که یک میلیون مسلمان در اردوگاه ها نگهداری می شوند | گیفت کارت
چین ادعا کرده ساخت اپل آیدی که یک میلیون تن اقلیت اکثریت مسلمان اویغور در اردوگاه های بازداشتی نگهداری می شوند، در حالی که اصرار دارد "چنین چیزهایی وجود ندارد" مراکز بازآموزی


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*