چین محدودیت زمانی را برای حکومت ریاست جمهوری بر عهده دارد | گیفت کارت
چین محدودیتی را برای مدت زمانی که رهبر آن می تواند تحمل کند لغو کرده ساخت اپل آیدی، به این معنی که رئیس جمهور کنونی می تواند کشور را به طور نامحدود کنترل کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*