کاخ سفید، خانم اول بانوی ملنیه ترامپ در بیمارستان | گیفت کارت
بانوی اول آمریکا در شرایط کلیه در بیمارستان بستری ساخت اپل آیدی خرید گیفت کارت اپل بقیه هفته نیز در آنجا خواهد ماند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*