کارشناسان بریتانیایی قادر به شناسایی عامل عامل عصبی نیستند | گیفت کارت
دانشمندان پورتون پایین قادر به ایجاد جایی نیستند که عامل عصبی نوویکوک برای سرگی خرید گیفت کارت اپل یولیا اسکریپال را مسموم ساخته ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*