کارشناس ترور: حمله مهاجم فرانسه به نظر می آید [american] | گیفت کارت
یک کارشناس تروریست بریتانیایی گفته ساخت اپل آیدی که وضعیت گروگانگیری در جنوب فرانسه یک حمله غیرمعمول ساخت اپل آیدی که توسط "آماتور" .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*