کارفرمایان شرکت برای محاکمه در مورد خودکشی کارکنان | گیفت کارت
طغیان خودکشی در یکی خرید گیفت کارت اپل شرکت های پیشرو در فرانسه شاهد تعدادی خرید گیفت کارت اپل مدیران ارشد حضور در دادرسی در مورد قلدری در محل کار ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*