کارمند کمک: من توسط یک همکار بشردوستانه مورد تجاوز قرار گرفتم | گیفت کارت
در حالی که ماموریت سازمان سازمانی بشردوستانه در سودان جنوبی، مگان نوربر گیفت کارت اپل که توسط یکی خرید گیفت کارت اپل اعضای بشردوستانه مورد آزار خرید گیفت کارت اپل اذیت جنسی قرار گرفت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*