کارمند گارد ساحلی برای نشانه قدرت سفید انتخاب شده است. | گیفت کارت
یک کارمند گارد ساحلی آمریکا پس خرید گیفت کارت اپل متهم شدن به نشانه "قدرت سفید" در تلویزیون، خرید گیفت کارت اپل کار خارج شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*